Sociala medier i Sápmi Instagiellagänget har tagit pulsen