Så länge det utövas våld existerar inte jämställdhet