Ánnonsa

Ledare s. 6

etta 2-16Birget ja birgen
Det är något med att ha rätt och få rätt. Ibland kan man ha hur mycket rätt som helst och ändå inte få rätt. Så plötsligt vänder det! Som för urfolksrätten i det internationella systemet nu. Nuorat träffar Mattias Åhrén, som själv var med och förhandlade fram FN:s urfolksdeklaration, antagen 2007. Han säger att nu har det vänt. Det är vi som lever mitt i paradigmskiftet.

Förr var urfolk ”ociviliserade”. Det gav inte makt och inflytande. (Och med tanke på hur ”civiliserade” samhällen beter sig, skulle man ju bara önska många fler o-!) Urfolk är förstås minst lika upplysta som några andra och framför allt har också de folken rättigheter till land och självbestämmande, enligt internationell folkrätt. Så – här och nu går tåget, från att ha rätt till att få rätt!

BIRGET JA BIRGEN är tema i Nuorat 2/16. To survive and how to, att leva gott och överleva länge. Utan att be någon om lov. Vi vet vad vi gör och kan och vill – i vardagskolt och finjeans, på scen och skoter, med historien i ena handen och framtiden i andra. Med nutiden och gemenskapen i famnen.

PIA SJÖGREN