Ánnonsa
umea-kommun-plats-desktop- NOURAT

Isak Utsi. Den flitige ordföranden.

Namn: Isak Utsi
Ålder: 23 år
Bor: Luleå, men från Porjus
Arbete: Student och ordförande för Luleå Tekniska Universitets Studentkår

Han är vice ordförande för Sáminuorra , medlem i världsnaturfondens ungdomsråd och jobbar dagligen med ungdomsfrågor. Nu står en ny utmaning vid gaveln. Isak Utsi har valts till ordförande för Luleå Tekniska Universitets studentkår och Nuorat har såklart pratat med honom om hans nya jobb.
- Jag började jobba i juli och jag kommer jobba med detta ett år framöver. Ungdomsfrågor är det bästa jag vet, därför passar det här arbetet mig.
Isak Utsi har i tre år pluggat statsvetenskap på Universitetet i Luleå och har knart en kandidatur i det ämnet. På sidan av det så har han olika projekt igång där han lyfter ungdomsfrågor. Han har haft mycket på sitt bord de senaste åren men nu ska han lägga all sin energi på sitt ordförandeskap.
-Studentkåren är till för studenterna på universitetet. Vi ska vara deras trygghet och enade röst.

Luleå Universitets Studentkår arbetar inom tre områden; utbildning, fritid och arbetsmarknad. Som ordförande vill Isak försäkra sig om att är kvalité på utbildningarna och att studenterna är efter förfrågade på arbetsmarknaden när de är färdigstuderade.  De anordnar meet’n’greets mellan studenterna och arbetsgivare och har hand om alla frågor och svårigheter studenterna har. Fritid är också en viktig del av studentlivet berätta Isak och därför organiserar studentkåren olika fester på helger och efter skoltid. De äger Norrbottens största nattklubb där alla ungdomar samlas.
- Målet är att studenterna ska ha den bästa tiden på universitetet och till hjälp har dem studentkåren.

Isak Utsi_Foto Luleå studentkårIsak har mycket som han vill uppnå uppnå det här året men han har också en arbetsplan som han måste följa, en arbetsplan som studentkårens fullmäktige har röstat fram. Huvudpunkten är att öka medlemsantalet.
- Just nu har vi 1000 medlemmar men jag vill fördubbla det. Ju fler medlemmar desto större aktör blir vi och då kan vi börja påverka mer. Men vi på studentkåren är väldigt dåliga på att berätta om vårt arbete till studenterna, det är anledning till varför vi är så få. Jag vill visa alla att kåren behövs och är viktig.

Isak Utsi har aldrig förut varit kår aktiv eller vart ordförande för en så här stor organisation och för honom är det en utmaning. Han tror att de 4 åren i Saminuorras styrelse har gett honom den här möjligheten.
- Jag kunde ta det här jobbet på grund av Sáminuorra. Jag känner att jag är mogen och klar nog att leda Studentkåren. Den här är en möjlighet för mig att testa mina vingar som ordförande och hitta nya ämnen att utvecklas i.

När han inte är ordförande studentkåren så är han också medlem i värld naturfondens ungdomsråd och jobbar i Sáminuoras styrelse. Han är 23 år och kommer ännu inte sluta jobba med ungdomsfrågor.

- Jag ser mig själv som ung och så länge jag känner så, kommer jag lyfta, stärka och jobba med ungdomsfrågor.

HANNA NUTTI