Skärmdump från artikel på DN.se

Krönika: Vad kostar en svensk?

I år är det val till både EU och den svenska riksdagen, och politiska företrädare har redan börjat kasta ekonomiska kalkyler på varandra. Men istället för att ständigt räkna på de som inte tillhör majoritetsbefolkningen har Nuorat höjt blicken och rett ut vem den stora ekonomiska boven är i Sverige idag.

Ellinor Jåma. Foto: Privat.

Renbeteskonventionen 2.0

Åtta år utan någon konkret lag för de gränsöverskridande renskötarna att gå efter. Ett femton år långt arbete med att försöka skriva en ny konvention börjar nu lida mot sitt slut. Ellinor Jåma som lett arbetsgruppen för konventionsutredningen berättar för Nuorat om svårigheterna att koordinera ett internationellt arbete, att bli utskälld av sina egna, och om en deadline som höll på att sänka hela projektet innan det nått i hamn.

Vår ropande röst

Med dikten “Vår ropande röst” påminner David Väyrynen oss om att det liv som vi lever är bra och att vi behöver inte allt det som resten av världen vill att vi ska ta till oss. Han skriver om vikten att leva sida vid sida med andra, vara stolt över den man är, och om att inte vara fördomsfull bara för att andra är annorlunda än en själv. I första numret av Nuorat 2014 publicerades ett porträtt med David Väyrynen och här kommer hans dikt i helhet.

Sametingets talman Stefan Mikaelsson. Foto: Carl-Johan Utsi.

Debatt: Vi går till framtiden i fotspåren av våra förfäder

Gör samebyarna delaktiga i att ge fler människor rätt att bruka landet och vattnet som deras förfäder använt. Detta kommer stärka de samiska rättigheterna mot intrång i Sápmi. Det skriver Sametingets talman Stefan Mikaelsson. Mikaelsson vill dessutom se en bättre definition av en sameby som är öppen för alla samer för att undvika konflikter mellan olika rättighetsbärare i det samiska samhället. 

Stállu – stark men lätt att lura

De samiska stálluberättelserna är ofta blodiga och slutar med att någon dör, oftast stállu själv som låter sig luras in i döden. Om föräldrarna någon gång ville att deras barn skulle stanna hemma i kåtan skrämde man dem med stállu, som enligt alla historier älskar att göra storkok på samebarn. Nuorat har satt ihop en checklista över hur du känner igen stállu – och vad du enligt samisk tradition kan göra om du råkar träffa honom.