Ellinor Jåma. Foto: Privat.

Renbeteskonventionen 2.0

Åtta år utan någon konkret lag för de gränsöverskridande renskötarna att gå efter. Ett femton år långt arbete med att försöka skriva en ny konvention börjar nu lida mot sitt slut. Ellinor Jåma som lett arbetsgruppen för konventionsutredningen berättar för Nuorat om svårigheterna att koordinera ett internationellt arbete, att bli utskälld av sina egna, och om en deadline som höll på att sänka hela projektet innan det nått i hamn.