Birra Lule & Bïjre Syd 1/16

Negga Juuso_W_Pia Sjögren”Jag vill påminna folk om att vi bor i Sverige och att det fortfarande inte hänt
(att Sverige skrivit under ILO 169). Varje gång jag är med någonstans kommer folk att undra ”Varför det?”. Exakt!”
Artisten 169 (Mio Negga) som släppt Ballodagá part 1 förklarar sitt artistnamn i musikprogrammet Hálgu.
”Det är sådana som din mössa som har trängt undan sådana som min”, säger Per-Isak Juuso, slöjdkonstnär från Mertajärvi. ”Men båda har horn!”

Man ålov svieriga-årro máksá?

Dán jage la vála EU:aj ja Svieriga rijkabäjvváj, ja politijkalasj åvdåstiddje li juo álggám håjgåt ekonomalasj rieknigijt nubbe nuppe nali. Farra gå álu riekknit sijájt gudi gulluji ieneplågoulmujda le Nuorat låktim tjalmev  ja guoradam gut la dat uttnásj stuor ruhta suola Svierigin.