Vår ropande röst

Med dikten “Vår ropande röst” påminner David Väyrynen oss om att det liv som vi lever är bra och att vi behöver inte allt det som resten av världen vill att vi ska ta till oss. Han skriver om vikten att leva sida vid sida med andra, vara stolt över den man är, och om att inte vara fördomsfull bara för att andra är annorlunda än en själv. I första numret av Nuorat 2014 publicerades ett porträtt med David Väyrynen och här kommer hans dikt i helhet.