Ánnonsa
umea-kommun-plats-desktop- NOURAT

Giellamiella skrivartävling!

Banner VERS 1 kopiera

- Texter på samiska
- Förstapris: 12 000 kr och publicering i Nuorat
- Nu NY pepp-PDF här! Bästa skrivartipsen, ur Nuorat #3/15: Nuorat3-2015_giellamiella

- Skribenter mellan 18 och 35 år, på svensk sida
- Valfri genre, max 10 000 tecken
- Deadline: 15 november 2015
- Tema: ”Och jag visste inte ens vem jag talade med”

Välkommen!

Arrangeras av:
Bágo čálliid searvi skribent- och författarförening i samarbete med tidningen Nuorat och Samiskt språkcentrum.

Tävlingen står för språkhjälp och korrektur före eventuell publicering.

giellamiella@nuorat.se
facebook/giellamiella

Giellamiella čállingilvu

- Teavsttat sámegillii
- Čálli ahki gaskal 18 ja 35 jagi
- Ieš válljet šáŋŋera, eanemus 10 000 čállinmearkka
- Vuosttáš vuoitu: 12 000 ru
- Maiddái ruhtavuoittut ja girjepáhkkavuoittut
- Áigemearri: skábmamánu 15 b., 15.11.2015
- Fádda: ”Inge mun diehtán geainna mun humadin”

Searvva!

Lágideaddjit:
Bágo čálliidsearvi, Nuorat áviisa ja Giellaguovddáš.

giellamiella@nuorat.se
facebook/giellamiella

Giellamiella tjállemgilbos

- Tevsta sámegiellaj
- Tjálle gaskko 18 – 35 jage
- Iesj vállji sjáŋŋarav, ienemus 10. 000 tjállemmerka
- Vuojtte oadtjo: 12. 000 kr
- Maŋemus: b 15 basádismáno 2015
- Tema: ”Iv åvvånis diehtám gejna ságastiv”

Buorisboahtem!

Ásadiddje:

Bágo tjállij siebrre, Nuorattidnik ja Sáme giellaguovdásj.