Ánnonsa
umea-kommun-plats-desktop- NOURAT

2/17: Bïjre syd och ledare sidan 6

Saemesthmunnjien2 goes ordlista
Till vardags eller fest. Bara att ta till orda :D
Här finns hela: www.sametinget.se/111852

VAD ÄR EN REN?
Är det tam eller vild? Ingen vet. Alltså systemet vet inte. Ibland är den kons syster. Ibland älgens bror. Nu ska SSR utreda om renen bör bli en egen rad i excelarken. Ja, renen är ren, kan det vara något? Samer är ett folk. Renen är ren. Jäpp.

Roligaste samiskan
”– Det är roligare än att sitta bakom en bänk hela dagen. På min skola är det bara jag och min syster som pratar samiska, säger Ristin Kristoffersson.
Manfred Åsdell fyller i:
– På min skola är det bara fyra.”
Ur Folkbladet 18 maj, om språkbadet i Lïkssjuo/Liksjoe. 22 barn i årskurs 4-6 från Västerbottens län var på plats i dagarna fyra.

——-

Viktigaste valet
Jag har tänkt mycket på Sametingsvalet i vår. Det är det roligaste och viktigaste valet vi har i Sverige.
- Det är nytt under solen.
- Det spelar roll hur valet går.
- De samiska politikerna kan tyckas tala det interna språket ”politiska” alltför ofta, men de är ändå mycket mer närvarande och äkta än de flesta andra politiska församlingar.

Sápmi är ett samhälle som inte har satt sig med tung betongrumpa, så där orubbligt som det svenska ofta har. Sametinget är ungt och valpigt – i god mening. Den ena mandatperioden är inte den andra lik. Det finns ett gäng lagar som påverkar Sápmi och Sametinget. I mars sa statsvetaren att ”Man måste visa på vart det är man vill nå. De olika politiska partierna representerar väljarkårens intressen och väljarkåren har intressen som går långt utöver Sametingets mandat och det tycker jag att de politiska partierna driver bra. Utan att driva den typen av frågor kan det aldrig bli någon förändring. Det är viktigt!” Pepp! Så kan man se det, i stället för ”stackars dumma, maktlösa samiska politiken…”.

Vem som vinner valet och styr Sametinget spelar roll för hur svensk politik påverkas framöver. Tillsammans med internationell nivå kommer samisk politik, andra organisationer, kultur och juridik att knuffa svensk politik för Sápmi. Lagar kommer att skrivas om. Hur valen går påverkar hur. Samiska politiker är som folk. På ett bra sätt. De är politiker för att de vill något, de vill (för det mesta) att vi ska förstå. De svarar på frågan ”vad menar du med det där?” om man ringer och frågar. De har humor och bjussar på sig själva.

PIA SJÖGREN