Ánnonsa

1/18 Rätt text på Daniel Mortenson

I senaste numret råkade texten om Daniel Mortenson falla bort. Istället publicerades texten om Torkel Tomasson två gånger. Vi ber om ursäkt för den tabben och ger Daniel Mortenson en chans på webben istället:

Daniel Mortenson

1860-1924

Daniel Mortenson föddes i Verdal i Nord-Tröndelag och växte upp i en renskötarfamilj i Undersåker, Jämtland. Han var en samisk ledargestalt på den norska sidan om landsgränsen. Han arbetade en kort period som lärare men återvände senare till renskötseln. Mortenson arbetade politiskt under stora delar av sitt liv och försökte lyfta frågor inom den socialdemokratiska rörelsen i Norge, men utan större framgång.

Under landsmötet i Tråante 1917 var han och Elsa Laula Renberg de främsta förgrundsfigurerna, och Mortenson var själv ordförande för hela mötet. Mortenson var även med på det efterföljande landsmötet i Staare 1918, och inledningstalade då ämnet ”Lapparnas organisationsfråga” skulle behandlas.

Daniel Mortenson och Elsa Laula Renberg var oense i många frågor. Mortenson tyckte att samerna borde anpassa sig till majoritetssamhället så mycket som möjligt, medan Laula Renberg ville bevara samisk tradition och kultur. De båda stod dock enade i kampen för samiska rättigheter. Mellan åren 1910-13 samt 1922-24 var redaktör för den samiska tidningen Waren Sardne.