Nuorat är en politiskt och religiöst obunden samisk ungdomstidskrift som drivs av Nuorat ideell förening. Tidskriften hette tidigare “Sáminuorat” och var då en medlemstidning för organisationen Sáminuorra. Sedan omkring fem år tillbaka är Nuorat en fristående tidskrift.

Nille Parfa från Jokkmokk är sedan hösten 2016 ordförande i föreningen, som drivs på ideell basis med bidrag från Sametinget och Statens kulturråd.

Nuorat betyder “unga” på nordsamiska, som är ett av tidskriftens fyra språk. Vi skriver också på svenska, lule- och sydsamiska. Nuorat kommer i dagsläget ut med med fyra nummer per år är en röst av och för unga samer i Sverige och övriga Sápmi.

Personal

Váldodoaimmaheadji/Chefredakör
Ovddasvásttideaddji /Ansvarig utgivare

Katarina Hällgren
katarina@nuorat.se
+46 (0)70 331 3430


Nuorat ideell förening

Sátnejođiheaddji/Ordförande

Nils-Olof Parfa
e-poasta: nils-olof/@/parfa.org

+46 (0)73 – 848 36 19

Čujuhus / adress

Nuorat ideell förening
c/o Samebyarnas kansli
Box 76
962 22 Jokkmokk
+46 (0)76-10 30 899   (Dálvvadis Ekonomisk Förening))